Történet aktualitása:

 • Mobilitás Csomag – közúti fuvarozást korlátozó intézkedések,közúti fuvarozásban a gépjárművezető hiány,
 • EU-s klíma politikának való megfelelés,
 • kombináltfuvarozás ösztönzése,
 • további magyarországi kombiterminálok létesítése,
 • dinamikusan nő a Kína-Európa közötti konténerforgalom,
 • a közutak további terhelésének csökkentése,
 • stb.

Actuality of the event:

 • Mobility Package – measures to restrict carriage of goods by road, shortage of drivers in the carriage of goods by road,
 • Compliance with EU climate policy,
 • encouraging combined transport,
 • establishment of additional combined terminals in Hungary,
 • container traffic between China and Europe is growing dynamically,
 • reducing the additional load on public roads,
 • etc.

Konferencia

Ezzel a kezdeményezésünkkel egy olyan felkészülési folyamatot szeretnénk elindítani, erősíteni, segíteni, ami elvezet oda, hogy sokkal többen ismerjék meg a kombináltfuvarozás megoldásait, költségeit, szervezési kérdéseit, kezdjék el használni a meglévő megoldásokat, találják meg bennük az üzletet – pl. a 45 lábas konténerek használata a kontinentális forgalomban, vagy a közúti félpótkocsik vasutaztatása. Lássák/értsék meg, hogy a kombináltfuvarozás nem rontja a profitabilitásukat, hanem pont ellenkezőleg segíti, ha jó megoldást választanak.

Conference

With this initiative of ours we would like to start, strengthen and support a process of preparation, which leads to a state where a lot more participants of transport get to know the combined transport solutions, their costs, organisational issues, so that they should start using the existing solutions and find the profit-side of the business: e.g. the use of 45-foot containers in continental transport, or loading road semi-trailers on railway. The parties should see and understand that combined transport does not undermine their profitability; on the contrary, it increases it, if they choose the right solution.

ELŐADÓK/SPEAKERS

FÜLÖP ZSOLT

elnök/president, MLSZKSZ

ÉRSEK ÁKOS

főtanácsadó/Chief Policy Advisor, UIRR

BÍRÓ KOPPÁNY AJTONY

főtitkár/general secretary, MLSZKSZ

FÁBIÁN ZOLTÁN

ügyvezető igazgató/managing director, MAHART Container Center Kft.

ZÖLDI TÓTH ATTILA

ügyvezető igazgató/managing director, Truck Force One Kft.

Dr. IMAD JENAYEH

Üzletfejlesztési igazgató/Business Development CFL multimodal S.A.

Konferencia Program / Conference Program
2021. október 14. / 14th October 2021.

Időbeosztás/Tiemtable Témák/Topics, Előadók/Presenters
10.00-11.40 Áttekintés a most zajló makro trendekről és jogalkotási folyamatokról/Overview of current macro trends and legislative developments
10.00-10.05 Elnöki köszöntő / Presidential greeting – Fülöp Zsolt elnök/President, MLSZKSZ
10.05-10.20 EU-s és Kelet-Európai intermodális helyzetkép, trendek./ EU and East European intermodal situation and trends. – Érsek Ákos főtanácsadó/ Chief Policy Advisor, UIRR
10.20-10.35 Nemzetközi kapcsolatok fejlesztése, külgazdasági pozíciók erősítése a logisztika területén./ Developing international relations, strengthening foreign economic positions in the field of logistics. – Külgazdasági és Külügyminisztérium – egyeztetés alatt/ Ministry of Foreign Affairs and Trade, to be agreed
10.35-10.50 Nemzeti Tiszta Fejlődési Stratégia főbb sarokpontjainak kapcsolódása a logisztikai és fuvarozási ágazathoz./ Linking the main cornerstones of the National Clean Development Strategy to the logistics and transport sector. – Innovációs és Technológiai Minisztérium – egyeztetés alatt/Ministry of Innovation and Technology, to be agreed
10.50-11.05 Intermodális fuvarozás nemzetközi megoldásai – közúti, vízi fuvarozás szemszögéből./ International solutions for intermodal transport – from the perspective of road, waterborne transport. – Bíró Koppány Ajtony főtitkár/Secretary General MLSZKSZ
11.05-11.20 Magyar közúti fuvarozás és az intermodális fuvarozás kapcsolatának erősítése – lehetőségek./ Strengthening the link between Hungarian road transport and intermodal transport – opportunities. – Dittel Gábor ügyvezető főtitkár/Executiv Secretary General, NiT Hungary
11.20-11.35 Európai Bizottság tanulmánya a kombinált fuvarozásban alkalmazott technikák értékeléséről./ European Commission study on the evaluation of techniques in combined transport. –Ms Magda Kopczynska igazgató/Director, European Commission, DG for Mobility and Transport
11.35-12.00 Intermodális fuvarozás egyik megoldása a konténer – lehetőségek, technológia, üzleti modell, finanszírozás. Karbonsemlegesség, nézzük a számokat! / Container as a solution for intermodal transport – opportunities, technology, business model, financing. Carbon neutrality, let’s look at numbers! – Zahalka Attila kereskedelmi igazgató/ CCO, METRANS Konténer Kft., Robert Groiss ügyvezető igazgató/Managing Director, METRANS Railprofi Austria
12.00-13.00 Ebéd/ Lunch

Konferencia Program / Conference Program
2021. október 15. / 15th October 2021.

Fényeslitke EWG Terminal látogatás különvonattal, vonatra konferencia badge-l lehet felszállni. A konferencia résztvevőknek, a különvonatos utazás díjmentes, a részvételi jogosultság átadható, de írásban jelezni kell a cserét. / Fényeslitke EWG Terminal visit by private train; checking in the train will be only possible with the conference badge. Travelling by the private train will be free for the participants of the conference, the eligibility to participate can be transferred, but this demand must be registrated in written form.

Gyülekezés: Nyugati pályaudvar, Királyi váróterem, 7.00-7.50 óra között / Meeting point: Western train station, Royal waiting room, 7.00-7.50

Indulás: 8.00 Budapest Nyugati pu. / Start: 8.00 Budapest Western train station

Érkezés: 11.30 Fényeslitke EWG Terminalra / Arrival: The train arrives to the Fényeslitke EWG Terminal at 11.30.

Vissza indulás: 14.00 Fényeslitke EWG Terminalról / Departure from Fényeslitke: The private train departs from Fényeslitke EWG Terminal at 14.00.

Érkezés: 18.00 Budapest (Kőbánya Kispest vasútállomáson is megáll) / Arrival: The train arrives at 18.00 to Budapest. (The train also stops on Kőbánya Kispest station. )

Jelentkezés

Registration

FŐVÉDNÖK/MAIN PATRON

FŐTÁMOGATÓ/MAIN SPONSOR

TÁMOGATÓK/SPONSORS

MÉDIA PARTNEREK/MEDIA PARTNERS

Válassza ki a pénznemét
HUF Magyar forint
EUR euró