szechenyi 2020

Engedje meg, hogy figyelmébe ajánljuk a Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetségét (MLSZKSZ) és szolgáltatásait. Az MLSZKSZ, a hazai logisztikai és közlekedési szakma egyik meghatározó szervezete, amely a magyar logisztikai szolgáltató központok közel 90 százalékát fogja össze. Az MLSZKSZ az egyetlen olyan szövetség, amely a komplett szolgáltatási láncot lefedi, a többi szervezet a logisztikának csak egyes részterületeivel foglalkozik. A Szövetséget 2002-ben azért alapították, hogy megvalósítsák a logisztikai szolgáltató központok hatékony együttműködését, elősegítsék a vonzáskörzetükben működő vállalkozások üzleti tevékenységét, növeljék versenyképességüket és új üzleti lehetőségeket teremtsenek.

MINŐSÍTETT LSZK-k 
PÁLYÁZATI FELTÉTELEK

A MAGYARORSZÁGI KRITÉRIUMRENDSZERÉRE

Az anyagot a Logisztikai Egyeztető Fórum (LEF) 2006. március 21-i ülésén elfogadott – “A magyarországi logisztikai szolgáltató központok címelnyerési kritériumrendszerére” – alapján az MLSZKSZ készítette és pontosította. Az adott logisztikai központ címet az MLSZKSZ-nél kell kezdeményezni, az MLSZKSZ értékeli a pályázatokat és ez alapján a cím odaítélése a LEF hatásköre. A LEF a minősítési bizonyítványt a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium  (NFM) egyetértésével állítja ki.

1. A logisztikai szolgáltató központ cím jelentősége

Magyarország külgazdasági kapcsolatainak előmozdításában, a napi kereskedelmi tevékenységben, de a humánerőforrás területén jelentkező országok közötti szaktudás-cserében is jelentős szerepet töltenek be a logisztikai szolgáltató központok.

A gazdasági élet állandó változása, a folyamatos fejlődés indokolttá teszi, hogy a logisztikai központok 1998-ban jóváhagyott és a feltételrendszert megfogalmazó koncepciója felülvizsgálatra kerüljön. Az aktuálisan jellemző viszonyoknak megfelelően kell újrafogalmazni azt a kritériumrendszert, amely a logisztikai szolgáltató központok különböző kategóriái közé való bekerülés feltételeit, a teljesülés ellenőrzését és a monitoring rendszert szabályozza. A feltételrendszer paraméterei egzaktul mérhetők kell legyenek.

2. Logisztikai szolgáltató központok és fejlesztéseik

Annak érdekében, hogy a logisztikai szolgáltató központok eleget tudjanak tenni a felgyorsult gazdasági folyamatok változásai által diktált elvárásoknak, a kombináltszállítási és a komplex logisztikai rendszerek fejlesztési igényeinek, valamint az elfogadott közlekedéspolitikai irányelveknek, szükséges a központi – Európai Uniós – források által történő támogatásuk.

A támogatások pályázati úton történő biztosítása az irányadó. Az új besorolási és minősítési kritériumrendszer bevezetésére – többek között – azért van szükség, hogy egységes, a szakma által elismert támogatási rendszer kerülhessen kialakításra, illetve a fejlesztési igények és a támogatási lehetőségek egymást szinergikus kapcsolatban erősítsék.

3. A logisztikai szolgáltató központok besorolása

A logisztikai központok besorolásával kapcsolatos pályáztatási, minősítési és monitoring tevékenységeket a – megfelelő szakértelemmel rendelkező – Magyar Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetsége (MLSZKSZ) végzi, míg a cím odaítélése a Logisztikai Egyeztető Fórum (LEF) hatásköre. A LEF a minősítési bizonyítványt a mindenkori logisztikáért felelős Minisztérium (jelenleg NFM) jóváhagyásával állítja ki. Az eljárásban résztvevő szervezeteket az MLSZKSZ rendszeresen tájékoztatja a besorolással kapcsolatos feladatok állásáról.

Az adott cím birtokosa jogosult a minősítés tényét feltüntetni kiadványain, céges levelezésben és a minősítő által biztosított védjegy központba történő kihelyezésére.

A címre pályázó szolgáltatónak az alábbi általános feltételeket kell teljesíteniük:
 • a logisztikai szolgáltató központon belül kiépített a közlekedési és közmű infrastruktúra azokra a területekre, amelyeken a kiszolgálás aktív, s a további területek irányában a rácsatlakozási lehetőség adott,
 • a szolgáltatás biztonsága érdekében a területen biztosított a vagyonvédelem,
 • biztosítottak a logisztikai alapszolgáltatások, valamint logisztikai kiegészítő szolgáltatások közül legalább a vámhoz kötődő szolgáltatások, illetve az ezt biztosító jogosítvány
 • információszolgáltatás a központ működésével kapcsolatos ellenőrzések zavartalanságához a felügyelő szerv számára
 • a különböző közlekedési alágazatok kiszolgálására alkalmas méretű terület,
 • a különböző szolgáltatások biztosításának alkalmassága,
 • specializálódás t egy vagy több megbízó kiszolgálására, hozzáadott értékű szolgáltatást is végez,
 • a szolgáltatások biztosításához szükséges területi igény.
A fentiekkel összhangban a következő csoportbesorolás alkalmazható a logisztikai szolgáltató központok között:
3.1. Intermodális logisztikai szolgáltató központ
 • Az a központ, amely legalább kettő közlekedési alágazat (közúti kapcsolat mellett vasúti, vízi, légi kapcsolódás) kiszolgálására képes telephellyel rendelkezik.
 • A területen kombinált szállítási küldemények fogadására, feladására, tárolására a feltételek -pl.: bakdaru, mobil konténerrakodó, Ro-La vagy Ro-Ro terminál – rendelkezésre állnak.
 • Jelenleg is végez logisztikai szolgáltatásokat és kombináltszállítási forgalmat bonyolít (közút-vasút, közút-vízi út, vízi út-vasút, légi-közút), konténer, csereszekrény, félpótkocsi,RO-LA, egyéb kombinált küldemény.
 • A területnagysága eléri a 15 ha-t egy vagy legfeljebb 3 telephelyen, azonos településen belül.
 • Fedett raktározási kapacitása legalább 10.000 m 2 , vagy 10.000 TEU (konténer, csereszekrény, félpótkocsi, RO-LA, RO-RO , egyéb kombinált küldemény- valamelyik) forgalom/év.
 • A több telephelyes működés feltétele, a tulajdonosi kapcsolat és a működést meghatározó írásos megállapodás megléte.
 • Rendelkezik Vámudvar I-el, vagy biztosított a vámügynöki szolgáltatás.
 • Közforgalom számára nyitott.
 • Biztosítja egyéb szolgáltatók betelepedésének lehetőségét .
 • Nemzetközi forgalmat is kiszolgál.
3.2. Regionális logisztikai szolgáltató központ
 • Az a központ, amely legalább kettő közlekedési ágazat kapcsolódási pontja kiépített
 • A területnagysága eléri a 10 ha-t, azonos településen belül legfeljebb 3 telephelyen.
 • A több telephelyes működés feltétele, a tulajdonosi kapcsolat és a működést meghatározó írásos megállapodás megléte.
 • Rendelkezik Vámudvar I-el, vagy biztosított a vámügynöki szolgáltatás.
 • Fedett raktározási kapacitása legalább 5.000 m 2 .
 • Közforgalom számára nyitott
 • Biztosítja egyéb szolgáltatók betelepedésének lehetőségét.
 • Nemzetközi forgalmat is kiszolgál.
3.3. Helyi logisztikai szolgáltató központ
 • A területnagysága eléri a 3 ha-t,
 • A fedett raktározási kapacitása legalább 3.000 m 2 ,
 • Közforgalom számára nyitott,
 • Biztosítja egyéb vállalkozások betelepedésének lehetőségét.

A logisztikai szolgáltató központok kategóriái közti átjárás – természetesen a pályázati eljárás figyelembevételével – lehetséges, amennyiben az adott logisztikai központ egy magasabb kategóriába kíván kerülni. Egy településen (közigazgatási határon belül) csak egy Intermodális-, vagy Regionális LSZK cím adható oda, kivéve Budapest. Intermodális LSZK esetében 50 km-s körzetben újabb cím nem adható ki, ha már van egy címre jogosult, csak abban az esetben, ha a régi cím birtokosa már nem teljesíti a feltételeket, vagy magától visszaadta.

4. Feltételek folyamatos teljesülése, ellenőrzési rendszer

Az adott központ cím elnyerésének alapfeltétele a minősítésben és a rendszeres ellenőrzési folyamatban történő aktív közreműködés. Az ellenőrzési tevékenységre kijelölt közreműködő szerv minden évben írásos jelentést kér a 3. negyedévben – és ahol szükséges, ott helyszíni bejárás – alapján mérlegeli az adott központ címviselésének jogosságát. Az adott címviselésre jogosult vállalja a rendszeres adatszolgáltatási kötelezettséget a megadott szempontok szerint.

Amennyiben az ellenőrzés során a címviselés jogosságát megkérdőjelező tényezők merülnek fel, úgy türelmi idő kiszabásával az üzemeltető pótolhatja a hiányosságokat. A türelmi idő nem haladhatja meg az 1 évet.

Az adott cím birtokosa jogosult a minősítés tényét feltüntetni kiadványain, céges levelezésében és a minősítő által biztosított védjegy központban történő kihelyezésére. A minősítési folyamat és annak évenkénti karbantartása a szövetség tagjai részére díjmentes, külsős cég számára 175.000 Ft+Áfa, amely magába foglalja az előzetes vizsgálatok, helyszíni szemle, LEF, NFM egyeztetések, előterjesztés készítés költségeit.

Együttműködési Megállapodások

Az MLSZKSZ célkitűzései közzé tartozik, hogy a hatóságok, törvényalkotó és alkalmazó szervezetek intézkedéseinek szakszerűsége érdekében – a szakma szereplőinek bevonásával közvetlen civilkontrollt gyakorolva – összefogja mindazon logisztikai tevékenységet végző társaságokat, akik lehetőséget látnak egyrészt tevékenységük folyamatos bővítésében, fejlesztésében, illetve az MLSZKSZ tapasztalatait megosztva részese kíván lenni a gyakorlatban sokszor azonos megoldást igénylő eljárások hasznosításában.   „ Tudás egy olyan közösségi kontextusban keletkezhet, mely mozgásban van és állandóan fejlődik, nem kötött, statikus közösségekében. A bürokratikus kötöttségekkel jellemezhető egyszerű, formális szervezet gyenge eszköze a tanulásnak. Az innováció forrásai nem kizárólag a szervezeten belül találhatók; sokkal inkább a vállaltok (más szervezetek), egyetemek, kutatói laboratóriumok, beszállítók és vásárlók közötti kapcsolatban.”   Tehát fejlődni csakis közösen lehet, tanulni egymástól, közösen gondolkodni, segíteni egymás munkáját, ez a jövő, csak így biztosítható a fenntartható fejlődés. Ezen gondolatok mentén, örömmel és büszkén mondhatjuk, hogy kölcsönös előnyöket biztosító, szakmai téren előremutató együttműködési megállapodást írt alá Szövetségünk:

Magyar Szállítmányozói és Logisztikai Szolgáltatók Szövetsége, Magyar Vámügyi Szövetség és MLSZKSZ

mlszksz_small_logomszsz logoMVSZ_logo

Magyar Katonai Logisztikai Egyesület és MLSZKSZ

MKLE_logo_imgmlszksz_small_logo

Levegő Munkacsoport, Közlekedéstudományi Egyesület, HUNGRAIL Magyar Vasúti Egyesülés és MLSZKSZ

KTElevego_munkacsoport_logo_kekhungrail logomlszksz_small_logo

Magyar Dunai Kikötők Szövetsége és MLSZKSZ

egyuttmukodo partnerek mdksz    mlszksz_small_logo

Elérhetőségünk

1211 Budapest, Weiss Manfréd út 5-7.

(36) 1 266 3126

mlszksz@mlszksz.hu

(36) 1 266 3126

Hét - Pén.: 9:00 - 16:00

Hasznos linkek

ADATVÉDELEM

SiteFace Kft.

ITD Informatika Zrt.

Informatikai üzemeltetőnk:
ITD Informatika logo vektor horizontal feher 01

Hírlevél