Történet aktualitása:

 • Mobilitás Csomag – közúti fuvarozást korlátozó intézkedések,közúti fuvarozásban a gépjárművezető hiány,
 • EU-s klíma politikának való megfelelés,
 • kombináltfuvarozás ösztönzése,
 • további magyarországi kombiterminálok létesítése,
 • dinamikusan nő a Kína-Európa közötti konténerforgalom,
 • a közutak további terhelésének csökkentése,
 • stb.

Actuality of the event:

 • Mobility Package – measures to restrict carriage of goods by road, shortage of drivers in the carriage of goods by road,
 • Compliance with EU climate policy,
 • encouraging combined transport,
 • establishment of additional combined terminals in Hungary,
 • container traffic between China and Europe is growing dynamically,
 • reducing the additional load on public roads,
 • etc.

Konferencia

Ezzel a kezdeményezésünkkel egy olyan felkészülési folyamatot szeretnénk elindítani, erősíteni, segíteni, ami elvezet oda, hogy sokkal többen ismerjék meg a kombináltfuvarozás megoldásait, költségeit, szervezési kérdéseit, kezdjék el használni a meglévő megoldásokat, találják meg bennük az üzletet – pl. a 45 lábas konténerek használata a kontinentális forgalomban, vagy a közúti félpótkocsik vasutaztatása. Lássák/értsék meg, hogy a kombináltfuvarozás nem rontja a profitabilitásukat, hanem pont ellenkezőleg segíti, ha jó megoldást választanak.

Conference

With this initiative of ours we would like to start, strengthen and support a process of preparation, which leads to a state where a lot more participants of transport get to know the combined transport solutions, their costs, organisational issues, so that they should start using the existing solutions and find the profit-side of the business: e.g. the use of 45-foot containers in continental transport, or loading road semi-trailers on railway. The parties should see and understand that combined transport does not undermine their profitability; on the contrary, it increases it, if they choose the right solution.

ELŐADÓK

FÜLÖP ZSOLT

elnök/president, MLSZKSZ

ÉRSEK ÁKOS

főtanácsadó/Chief Policy Advisor, UIRR

BÍRÓ KOPPÁNY AJTONY

főtitkár/general secretary, MLSZKSZ

FÁBIÁN ZOLTÁN

ügyvezető igazgató/managing director, MAHART Container Center Kft.

ZÖLDI TÓTH ATTILA

ügyvezető igazgató/managing director, Truck Force One Kft.

IMAD JENAYEH

Üzletfejlesztési igazgató/Business Development CFL multimodal S.A.

TERVEZETT PROGRAM

2021. október 14.

 • EU-s és Kelet-Európai intermodális helyzetkép, trendek
 • Magyar közlekedési helyzetkép – közút, vasút, víz, kombináltfuvarozás, támogatási rendszer
 • Intermodális fuvarozás egyik megoldása a konténer – lehetőségek a 45’ lábas konténerekben, technológia, üzleti modell, finanszírozás
 • Nem daruzható félpótkocsik vasúti fuvarozásának megoldás.
 • Modern intermodális terminál fejlesztés – beruházási/üzemeltetési tapasztalatok/.
 • ”last mile” jelentősége a közúti félpótkocsik vasúti fuvarozásában – megoldások, számok. Mi történik a pótkocsimmal a vasúti fuvar végén?
 • Intermodális fuvarozás hétköznapjai egy közúti fuvarozó szemszögéből – szervezési kérdések, költségek, megoldások
 • Korszerű, környezetbarát rakodógépek az intermodális fuvarozásban.

2021. október 15.

Hamarosan jönnek a részletek 🙂

DRAFT PROGRAMME

14th October 2021

 • EU and Eastern European intermodal situation and trends
 • Hungarian transport situation – road, railway, water, combined transport, support system
 • One of the solutions offered by intermodal transport is container – opportunities in 45’ foot containers, technology, business model, financing
 • Solution for the rail transport of semi-trailers without crane.
 • Modern intermodal terminal development – investment / operational experience/
 • Significance of the “last mile” in the transport of road semi-trailers by rail – solutions, numbers. What happens to my trailer at the end of the rail ride?
 • Everyday life of intermodal transport from the perspective of a road carrier – organisational issues, costs, solutions
 • State-of-the-art, environmentally friendly loaders in intermodal transport.

15th October 2020

Will come soon 🙂

Jelentkezés / Sign up

Előjelentkezési kedvezmény: szeptember 30-ig

Pre-registration discount: September 30th

 

Jelentkezni legkésőbb október 12-ig lehetséges!

It is possible to sign up by 12 October at the latest!

Több személy egyszeri regisztrációja is lehetséges. Kérjük a Kosár oldalon a “Mennyiség” résznél állítsa be a kívánt értékeket.

It is possible to register more than one person at a time. Please adjust the number of participants in the „Number box” on the Basket side.

A számlázási résznél kérjük adja meg a regisztrált személyek nevét.

For invoicing please give the names of the registered persons.

Szállás/Accommodation:

EWG Terminál látogatás/EWG Terminal Visit - október 15/15th October.

TÁMOGATÓINK

FŐTÁMOGATÓK

TÁMOGATÓK

MÉDIA PARTNEREK

Válassza ki a pénznemét
HUF Magyar forint
EUR euró