szechenyi 2020

Híreink

A Rail Cargo Hungaria Zrt. által üzemeltetett ÖBB Taurus mozdonyok nagy részénél sikeresen megtörtént az átállás az eddigi átalánydíjas elszámolásról a ténylegesen elfogyasztott energia alapján történő számlázásra. Annak érdekében, hogy az új elszámolási rend alapján a társaság érdemi megtakarítást érhessen el, az RCH meghirdette az ECO-DRIVING programot, melynek része az energiatakarékos vonattovábbítást meghatározó tényezők vizsgálata és súlyozása, oktatási program és tematika kidolgozása, az oktatások megszervezése, lebonyolítása, az elsajátított vezetési technika alkalmazása, valamint visszacsatolás az eredményességről.

A program keretében a társaság Vontatás szervezetének szakemberei felmérték a környező országok vasúti társaságainál alkalmazott energetikai oktatási módszereket, valamint megismerkedtek a hazai oktatási gyakorlattal, illetve szembesültek annak hiányával is. A Baross Gábor Oktatási Központtal együttműködve kidolgozták a mozdonyvezetők oktatási programját, megalkották az elméleti és gyakorlati oktatási anyagokat, feladatokat.

A tavaly ősszel megtartott elméleti oktatásokat a múlt héten befejeződött szimulátoros gyakorlati oktatások tették teljessé. A mozdonyvezető kollégák párban gyakoroltak és egymást váltva többször továbbíthatták ugyanazt a vonatot ugyanazon körülmények között. A cél a menetidő tartása mellett, az egyre jobb fogyasztási értékek elérése volt.

Az oktatások sikerrel zárultak, a kollégák megtanulták az energiatakarékos vonattovábbítás alapszabályait, és hogy hogyan tudnak időveszteség nélkül jelentős mennyiségű villamosenergiát megtakarítani úgy, hogy az nem megy sem az üzemvitel, sem a biztonság rovására.

Előre meghatározott tesztidőszakra vonatkozóan megkezdődött a mért értékek kiértékelése, mely alapján következtetéseket lehet levonni arra vonatkozóan, hogy oktatáson tanultak, vagyis az energiatakarékos vonattovábbítás alkalmazásával mekkora összegű megtakarítást tudunk elérni. 

 

Érdekességképp egy példa:

Ugyanazon paraméterek (vonat összeállítása, mozdony, időjárás, vonalszakasz, forgalmi körülmények) mellett egy vonat energiafogyasztásának szélső értékei a szimulációk során 635, illetve 158 kWh volt.

És hogy mit jelentenek ezek az eredmények?

Az alábbi képeken látható felső (kék) számok azt mutatják, hogy a mozdony mennyi energiát használt fel, az alsó (sárga) értékek pedig azt, hogy a villamos visszatápláló fékezésnek köszönhetően mennyi energiát táplált vissza. Ennek a két számnak a különbsége (1. kép: 647-12, 2. kép: 161-3), az a felhasznált villamosenergia-mennyiség, aminek költségét meg kell fizetnünk a Pályavasút felé. Mindez jól reprezentálja, hogy – azonos feltételek fennállása esetén – mekkora a különbséget jelent az energiatakarékos vezetés alkalmazása.

Forrás: RCH

Tags:

Jelentős sikert ért el a Rail Cargo Hungaria a keleti irányú árufuvarozás feltételeinek javításában. Ehhez hozzájárult a Vasutak Együttműködési Szervezetével, az OSZZSD való együttműködés javítása. Az OSZZSD Főbizottsága pozitívan bírálta el a Rail Cargo Hungaria csatlakozási kérelmét a „Teherkocsik nemzetközi forgalomban történő használatának szabályairól” (PGV) kötött megállapodáshoz. A döntés előnyeit a társaság július elsejétől kezdve élvezheti. A megállapodás jelentőségét növeli, hogy a piacvezető magyar vasúti árufuvarozó vállalat keleti irányú, azaz  széles nyomtávú kocsikkal bonyolított forgalma dinamikus növekedésnek indult az idei év első két hónapjában. A Záhonynál Magyarországra belépő áruk mennyisége tonnában kifejezve mintegy 50 százalékkal haladta meg a tavalyi év azonos időszakának teljesítményét.

A társaság számára a megállapodáshoz történő csatlakozás lehetővé teszi, hogy valamennyi potenciálisan fontos széleskocsi fuvarozóval és üzembentartóval normatív alapon szerződéses viszonyba kerüljön. Ez stabil és kiszámítható műszaki-üzemeltetési és kereskedelmi keretfeltételeket teremt a széleskocsik használatához.

A csatlakozás javítja vállalatunk versenyképességét, mivel a közvetlenné váló kapcsolat lehetővé teszi a közvetítőknek korábban fizetett szolgáltatási költségek megtakarítását, felgyorsítja az ügymenetet, illetve biztosítja a pénzügyi elszámolási folyamat teljes kontrollját. A folyamatok egyszerűsítésével csökken a fuvarozási idő is.

A csatlakozás hatékonyabb érdekérvényesítést tesz lehetővé a Rail Cargo Hungaria számára a PGV-ben és az OSZZSD más munkaszerveiben is. Közvetlen tárgyalási pozícióból könnyebben el tudja ugyanis érni a kocsijavítási árak és a kártérítési díjak csökkentését és rugalmasabban fér hozzá a számára szükséges mennyiségű és típusú vasúti kocsikhoz. 

Forrás: RCH

Tags:

Jót tenne a hazai kombinált fuvarozás versenyképességének, ha a daruval nem emelhető közúti félpótkocsikat is elvihetné a vasút. A megoldásról Bíró Koppány Ajtony, a Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetségének főtitkára nyilatkozott a Világgazdaságnak

 

Versenyképes-e nemzetközi összevetésben a hazai kombinált fuvarozás?

– Teljes mértékben. Ma Magyarországon belföldi kombinált fuvarozás nincs, csak nemzetközi vagy nemzetközihez kapcsolódó. Ez ma versenyképes fuvarozási mód, nagy gyakorisággal és jó kihasználtsággal működik. Olcsóbb, menetrend szerint és irányvonatokban közlekedik – azaz, nem áll meg a két végpont között –, így kiszámíthatóbb és tervezhetőbb, illetve nagy mennyiségek mozgathatók meg egyszerre.

 

Van-e nehézség a területen?

– Igen, van. A vasúti díjstruktúra sajátossága miatt például rövid távra, kis mennyiségekkel nem gazdaságos a kombinált fuvarozás. Ahhoz, hogy e tevékenység még versenyképesebb legyen, többek között a következő területeken lenne szükség fejlesztésekre: egyszerűsíteni és gyorsítani kellene a vasúti határforgalmat; fejleszteni a nemzetközi vasúti fuvardíjajánlat-adás folyamatát; szintén fejleszteni a teljesítéseket; hatékonyabban kihasználni a vasúti pályakapacitást (menetvonalakkal), és jobban össze kellene hangolni a vágányzárakat. Célszerű emellett újragondolni néhány ellátási láncot is a költséghatékonyság érdekében. Fejlesztésre vár a kombinált fuvarozásban használt vasúti kocsik állománya is, például a jövőben csak zsebes kocsikat lenne szabad beszerezni. Ezek olyan kocsik, amelyekkel konténer, daruzható és nem daruzható közúti félpótkocsi, továbbá csereszekrény is fuvarozható.

 

Milyen külföldi megoldások vannak a közúti félpótkocsik vasúti fuvarozására?

– Jelenleg közúton – vasúti szempontból – kétféle típusú félpótkocsi közlekedik: a daruzható (ebből még nagyon kevés van) és a nem daruzható (ebből van a legtöbb). Külföldön nagyon sok kezdeményezés, próbálkozás van a közúti, nem daruzhatók vasúti fuvarozására, több-kevesebb sikerrel. Közös a megoldásokban, hogy vagy jelentős uniós támogatással, vagy markáns állami szerepvállalással fejlesztették ki őket. Néhány példa a teljesség igénye nélkül: a németországi CargoBeamer és Nikrasa, az ausztriai ISU, a skandináv országokban használt Roadrailer, illetve Felexiwaggon, a svájci Containermover, végül a franciaországi Modalohr rendszer.

 

Van-e már magyarországi példa is?

– Önálló hazai, gazdaságos megoldás egyelőre nincs a nem daruzható, közúti félpótkocsik vasúti fuvarozására. Próbálkozásaink voltak a 80-as, 90-es években, de nem terjedtek el. Magyarországra jelenleg is jönnek olyan nemzetközi kombivonatok, amelyek hoznak-visznek daruzható közúti félpótkocsikat. Erre már kialakult, jól működő, gazdaságos technológiák vannak.

 

Milyen eszközök, fejlesztések szükségesek ahhoz, hogy a közúti, nem daruzható félpótkocsikat is lehessen vasúton szállítani?

– Egy olyan rakodókeretre van szükség, amellyel a pótkocsit beemelik egy vasúti zsebkocsiba, és vele együtt emelik ki a célállomáson. Ennek a keretnek műszakilag megbízhatónak, gazdaságosan előállíthatónak, egyszerűen üzemeltethetőnek kell lennie, bírnia kell a gyötrést.

 

Mennyibe kerül egy ilyen keret?

– Mivel ilyen még nem készült Magyarországon, az árát sem lehet megmondani.

 

Igénybe vehető-e az ilyen fejlesztésekhez uniós támogatás?

– Igen.

 

Mennyiben érdekelt a közút a vasút használatában, így abban, hogy ezzel piacot generáljon a riválisának?

– Régi berögződés, hogy a közút és a vasút versenytársak. Ám ma a logisztikában már nem az egyes közlekedési alágazatok versenyeznek, hanem az ellátási láncok. Utóbbiakon belül kell optimalizálni az egyes közlekedési módokat – közút, vasút, víz, légi, kombinált fuvarozás –, mindegyiket ott és úgy kell használni, hogy az egész ellátási láncra vetítetten a legnagyobb hatékonyságot kapjuk. Ez sok esetben még nincs így. Ha megvalósul és széles körben elterjed a közúti, nem daruzható félpótkocsik vasúti fuvarozása, akkor az egyes ellátási láncok lényegesen hatékonyab­ban, jelentős költségmegtakarítások mel­lett szervezhetők. Ekkor mind a két fél jól jár, mert meg tudja őrizni az önállóságát, és ki tudja használni a másik előnyös tulajdonságait. A közút esetében a fuvarok nagy részéhez nem kell majd vontatójármű és sofőr, lényegesen kevesebbet kopnak a gumik, a pótkocsik, így ritkábban is kell cserélni őket. A vasút számára pedig kinyílik egy ma még nem létező, nagyon nagy piaci szegmens. Európában a fuvarok 70 százaléka a közúton közlekedik.

 

Vonatkozik-e valamilyen speciális szabályozás a közúti, nem daruzható félpótkocsik vasúti továbbítására?

– Külön, erre vonatkozó szabály nincs.

 

Élvez-e adókedvezményt a kombinált fuvarozás?

– Európa sok országában, sokféle módon támogatják a kombinált fuvarozást mint a közutat tehermentesítő megoldást. Magyarországon még nincs erre adókedvezmény. A MÁV ugyanakkor segít a maga szerény lehetőségeivel: kedvezményt ad a pályahasználati díjakból új forgalmak indítása esetén. Minden bizonnyal gyorsítaná a vasút és a közút nagyobb mértékű együtt dolgozását egy olyan hazai támogatási rendszer, amely segítené a daruzható félpótkocsik beszerzését.

 

Forrás: VGOnline

Nyíregyháza – Növekszik a Záhonyon keresztül vasúton a Dunai Vasműbe fuvarozott nyersanyagok és az onnan kiszállított késztermékek mennyisége, a vasmű nyersanyagellátását biztosító megállapodást pénteken írták alá az ISD Dunaferr Zrt. és a Rail Cargo Hungaria Zrt. vezetői a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Mándokon – tájékoztatta közleményben a vasúti árufuvarozó társaság az MTI-t.

 

A megállapodást Dávid Ilona, a MÁV Zrt. elnök-vezérigazgatója jelenlétében Jevgenyij Tankilevics, az ISD Dunaferr Zrt. cégvezetője, Kovács Imre, a Rail Cargo Hungaria (RCH) Zrt. igazgatóságának elnöke, valamint Vaso Janicic, az ISD Portolan Kft. ügyvezető igazgatója látta el kézjegyével.

 

Az aláírás feltételeit az a szerződésben rögzített keretrendszer tette lehetővé, amelyet tavaly év végén az ISD Dunaferr, az ISD Portolan és a Rail Cargo Hungaria mellett a térségben átrakó tevékenységet végző Záhony-Port Zrt., valamint a Kelet-Trans Kft. és Transit-Speed Kft. vezetői írtak alá. Az aláíró átrakó vállalatok elsősorban a Dunai Vasműbe érkező nagy mennyiségű vasérc, szén, buga és más anyagok záhonyi átrakásához biztosítanak kapacitást. Az átrakási tevékenységre határozatlan időre, míg a fuvarozási feladatok ellátására öt évre vállaltak kötelezettséget – olvasható a közleményben.

 

A térségi együttműködésnek köszönhetően a Dunaferr a tavalyi mennyiségekhez képest már az idén 50 százalékkal, várhatóan 1,7 millió tonnára növeli a Záhonyon keresztül vasúton a dunaújvárosi vasgyárba fuvarozott nyersanyagok és az onnan kiszállított késztermékek volumenét; ez a növekedés a 2015-ös évi forgalommal összevetve két és félszeres. A forgalom bővítését a Dunaferrben az elmúlt időszakban végrehajtott beruházások tették lehetővé; itt a termelés ismét két kohóval folyik, a meleghengermű motorjának cseréje hengerelési többletkapacitást biztosít, így a havi kibocsátás negyedével is nőhet.

 

A közlemény felidézi, hogy a Rail Cargo Hungaria és a Dunaferr hosszú távú szerződéseken alapuló együttműködése már egy évtizede tart. A Dunaferr-cégcsoport évente körülbelül 4 millió tonna forgalmat bonyolít le az RCH-val, amelynek összforgalmában ez több mint 12 százalékot tesz ki. A forgalom zavartalan és biztonságos lebonyolításának növelése érdekében néhány héttel ezelőtt Kovács Imre megállapodott az Ukrán Vasutak elnökével arról, hogy a két társaság az idei évre meghosszabbítja együttműködési szerződését.

A Dunaferr által igényelt többletteljesítmény megteremtheti a feltételeket Záhony felzárkózásához az átrakók közötti piaci versenyben, több száz munkahely megőrzését garantálja – olvasható a Rail Cargo Hungaria közleményében.

 

A különböző gazdasági és egyéb korlátozások ellenére az Ukrajnából Magyarországra belépő forgalom 2016 végére 9 százalékkal nőtt – jegyezték meg a közleményben.

– MTI –

Nemzetközi Közlekedéslogisztikai Konferencia, Velence – Rohamtempóban foglalnak teret a digitális megoldások a logisztikában, egyre több helyről kiszorítva az emberi munkaerőt – hangzott el a Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetsége (MLSZKSZ) által szervezett Nemzetközi Közlekedéslogisztikai Konferencián. Az új, digitális technológia által vezérelt eszközök – például a drónok, automata targoncák – sokkal többet és pontosabban képesek dolgozni, mint az ember, így alkalmazásuk jóval olcsóbbá válik a cégek számára a humán munkaerőnél. A drónos csomagfuvarozás térhódításának kezdete ráadásul nem is a távoli jövő: mindössze egy éven belül várható.

 

A 2010 óta évről évre megrendezett Nemzetközi Közlekedéslogisztikai Konferencia a közlekedési és logisztikai ágazat egyik legfontosabb éves rendezvénye, amelynek célja felhívni a figyelmet a tisztességes piaci magatartásra, a törvényi keretek betartására, valamint az ágazati összefogás, az értékteremtés és a folyamatos fejlődés szükségességére. Az idei konferencián az ágazatpolitikai kérdések és kihívások mellett kiemelt hangsúlyt kapnak a gyakorlati megoldások és a jövő technológiai trendjei.

 

Tóth Levente, a Telenor marketing igazgatója előadásában hangsúlyozta, hogy a digitális fejlődés exponenciális: egyre rövidebb idő alatt, egyre nagyobb teljesítményű, komplexebb, intelligensebb informatikai megoldások születnek. Nagyon közel van az az időpont, amikor az emberi agyhoz hasonló tudású és képességű szuperszámítógép születik, és nincs messze az az idő, amikor lesz olyan számítógép, amely a Föld összlakosságának tudásával bír. Tóth Levente bemutatta azokat a technológiai megoldásokat (adattárolás, genetikai kód, 3D nyomtató, vezető nélküli megoldások a közlekedésben, autonóm robotok stb.), amelyek nagyon gyorsan fejlődnek. Ezen technológiák előállítása, üzemeltetési költsége a fejlesztési idő exponenciális növekedésével ellentétes irányú, tehát fejlesztésük egyre olcsóbbá válik. Így az ezeket alkalmazó vállalatok nagyon erős versenyelőnybe kerülnek majd versenytársaikkal szemben. Mindennek következtében az új, olcsó technológiákkal szemben egyre jobban kiszorul majd az ember, egyre több területről.

 

Üveges Zoltán, a DHL üzletfejlesztési vezetője a drónos technológia látványos fejlesztési eredményeit ismertette a kiscsomag-szállítás területén. A drónok bevetése kiváló lehet olyan területeken, amelyek nehezen megközelíthetők, ám akár naponta többször is gyors kiszolgálást igényelnek. Ezeknek a szerkezeteknek köszönhetően fontos szállítmányokat, például gyógyszereket is eljuttathatunk ilyen területekre. A konferencián két drónos csomagfuvarozó technológiát mutatott be Üveges Zoltán: az egyik a helikopterre hasonlító, forgószárnyas alapú, amely kisebb hatótávval bír, és kisebb csomagok szállítására használható. A másik típus a merevszárnyas alapú, úgynevezett parcelcopter, amely nagyobb küldemények szállítására is alkalmas. Ez utóbbi drónokat nagyobb hatótáv jellemzi, így akár vidékre, vagy földrajzilag elszigetelt területekre, mostohább időjárási körülmények között is lehet alkalmazni őket. A drón technológiát már raktárakban is használják leltározásra – a drónok ugyanis gyorsabban, pontosabban végzik munkájukat, mint a humánerő. A drónos csomagfuvarozás térhódításának elindulása egy éven belül várható, hiszen már több piaci szereplő is aktívan foglalkozik ezek fejlesztésével.

 

Bakos Dániel, a Colibree Design & Development igazgatója bemutatta a GLABS informatikai megoldást, amely jelentős segítséget ad az időkapus fuvarozást végző közúti fuvarozó cégeknek. A rendszernek köszönhetően jelentősen javul a folyamatok tervezhetősége, lehetővé válik a szállítmányok ütemezése és optimalizálása, javul a nyomonkövethetőség, valamint jobb lesz az adminisztrációs terhek elosztása. A rendszer emellett hatékonyabb információáramlást tesz lehetővé, illetve megoldást kínál a nyelvi problémákra is. Azok a cégek, akik eddig kipróbálták a GLABS-t az állásidők nulla közeli értékre csökkenését tapasztalták, illetve a várakozási idők kiegyenlítettségéről számoltak be. 

 

Michael Gruböck, a Palfinger értékesítési vezetője olyan targonca megoldásokat (Crayler) mutatott be, amelyek segítségével kiszolgálhatók az infrastruktúra nélküli ügyfelek. Ezek a targoncák nehéz terepen történő munkavégzésben egyedülálló képességekkel rendelkeznek – távirányíthatók, strapabírók, sokoldalúak, terepakadály leküzdő képességük kiváló, szélsőséges időjárási körülmények között is használhatók. Az előadás keretében Dr. Csorba Kázmér, a KUHN Rakodógép ügyvezetője a jövőt képviselő, Mitsubishi automata targonca megoldásairól beszélt, amelyeknek már nincs szüksége vezetőkre. Ennek köszönhetően a hibalehetőségek száma radikálisan csökkenthető, a járművek üzemideje 0-24 órás, holtidő nélkül. 

A Club Feroviar nevű romániai vasútszakmai szervezet a Romániai Vasútipari Egyesülettel közösen már 11. alkalommal osztott ki díjakat különböző kategóriákban.

 

A két szervezet úgy ítélte meg, hogy a jelentős forgalomnövekedés, és a 2016-ban lebonyolított 7 millió eurós beruházás miatt – amelynek köszönhetően – megduplázódott a terminál kapacitása, a Railport Arad nagyban hozzájárult a romániai intermodális szállítmányozás fejlődéséhez.

 

A díjat 2016. december 8-án Bukarestben, az úgynevezett Vasúti Gála keretén belül, az Athenee Palace Hilton Hotelben adták át Wagner István, a Railport Arad ügyvezető igazgatójának. A díjátadón a kürtösi konténerterminált a Club Feroviar tiszteletbeli elnöke, Octavian Udriste, köszöntőbeszédében Közép-Kelet-Európa egyik legnagyobb és legmodernebb intermodális létesítményeként említette.

Elérhetőségünk

1211 Budapest, Weiss Manfréd út 5-7.

(36) 1 266 3126

mlszksz@mlszksz.hu

(36) 1 266 3126

Hét - Pén.: 9:00 - 16:00

Hasznos linkek

SiteFace Kft.

IT Divízió Kft.

Informatikai üzemeltetőnk:
IT Divízió Kft.

Hírlevél