szechenyi 2020

Híreink

2018. június 1-jétől éles üzemben, a fokozatosság elvének figyelembe vételével elindul a Nemzeti Tengelysúlymérő Rendszer, így bírság kiszabására számíthatnak azok a fuvarozó üzembentartók, akik a hitelesített mérőpontok által mért adatok szerint járműveikkel vagy szerelvényeikkel túllépik a tengelyterhelésre, vagy össztömegre vonatkozó értékeket.

 

2018. május 30-án kora délután az Innovációs és Technológiai Minisztérium közlekedéspolitikáért felelős államtitkárával, Mosóczi Lászlóval folytattunk egyeztetést a jelenleg tesztüzemben működő Nemzeti Tengelysúlymérő Rendszer (TSM) 2018. június 1-jére tervezett éles üzemének elindításával kapcsolatos jelentős fuvarozói aggályokról.

A megbeszélésen szervezetünket Füle László, a NiT Hungary elnöke és Dr. Bálint Annamária jogtanácsos képviselte. Jelen voltak az egyeztetésen az MKFE és a FUVOSZ, továbbá a Magyar Szállítmányozók Szövetsége (MSZSZ) és Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetsége (MLSZKSZ) képviselői is.

A szervezetek egybehangzó véleménye volt, hogy az automatizált mérésen alapuló rendszer jelenleg nem alkalmas objektív ágon történő szankcionálásra, és fuvarozói oldalról nincs meg a bizalom a jelenlegi rendszerrel szemben. A tárgyalás során hangoztatott kategorikus álláspontunk szerint a TSM éles üzemének elindítását legalább az év végéig el kell halasztani. A halasztás lehetőséget kínálna arra, hogy a még fennálló nyitott kérdések szakmai egyeztetések mellett szabályozásra kerüljenek. Hasonló prioritást élvező elvárásunk volt a tárgyalás során a korábban hatályos jogszabályokban biztosított 500 kilogrammos tengely- és össztömeg tolerancia visszaállítása. A javasolt halasztást alátámasztó érveket a fuvarozói szervezetek 2018. május 23-án írásban is eljuttatták az új szaktárca részére.

A NiT Hungary a mai tárgyalások során érvanyagában felhasználta azokat a jellemző tagi tapasztalatokat is, amelyek az elmúlt időszakban tagvállalkozásainktól beérkeztek, és amelyek rávilágítanak arra, hogy a rendszer működése pontatlan, a mérőpontok által rögzített mérési eredmények jelentős súlyhatár-túllépést mutatnak a fel- és lerakóhelyi, vagy a Magyar Közút által üzemeltetett hídmérlegek mérési eredményeihez képest, így határozott álláspontunk szerint a rendszer jelenlegi állapotában alkalmatlan az objektív ágon történő bírságkiszabásra.

A fuvarozói aggályok és korábbi javaslataink ezúttal nem találkoztak a szakminisztérium álláspontjával. A közúti fuvarozói érdekképviseletek jelentős fenntartásai és szakmai véleménye ellenére a tesztidőszak nem kerül meghosszabbításra.

 

Ugyanakkor az érdekképviseletek ígéretet kaptak arra, hogy a rendszer éles üzeme első két hetének adatait és tapasztalatait a szakmai szervezetek és a minisztérium ugyanebben a körben közösen tekinti át, és közösen vizsgálják az esetleges problémás kérdésekben a megoldási lehetőségeket.

 

A szaktárca a rendszer további fejlesztése tekintetében bejelentette, hogy megkezdi a szükséges fejlesztést egy, az UD rendszerben már sikerrel alkalmazott bírságriasztási funkció informatikai fejlesztése érdekében, illetve vizsgálja annak lehetőségét is, hogy a felrakóhelyi felelősség milyen módon illeszthető a TSM működését meghatározó jelenlegi jogi környezetbe.

A minisztérium az érdekképviseletek határozott kérésére megerősítette, hogy hatósági jogkörben fokozott figyelmet fog fordítani a külhonos fuvarozók által elkövetett jogsértések felderítésére és a velük szemben alkalmazott szankciók hatékony alkalmazására.

Jelen helyzetben arra kérjük tagvállalkozásainkat, hogy törekedjenek a jogkövető magatartásra, és szokásos fórumainkon továbbra is osszák meg szervezetünkkel a TSM működésével kapcsolatos tapasztalataikat, esetleges beérkezett bírsághatározataikat! Amennyiben az lehetséges, rakott járműveikkel végeztessenek a felrakóhelyen, vagy a Magyar Közút hitelesített hídmérlegein méréseket, és a mérési eredményt abban az esetben is kérjék ki, amennyiben az nem mutat tengely- vagy össztömeg-túlsúlyt. 

 

 

Előzmények:

A NiT Hungary a TSM bevezetésének kezdete óta prioritásként kezelte azt, hogy az Európában egyedülálló, automatizmuson alapuló, és a szankciók tekintetében objektív ágra terelt súlykontroll-rendszer ne járjon a hazai közúti fuvarozók érdekeinek sérelmével, és versenyképességük veszélyeztetésével.

Fontosnak tartottuk, hogy a rendszertől elvárt célok, a közlekedésbiztonság szempontjai és az útvagyon fokozottabb védelme érvényesüljön. Ugyanakkor kiemelten kezeltük egy olyan rendszer kialakítását, amelyben a szankciók szempontjából a hazai fuvarozókat nem éri hátrányos megkülönböztetés, és versenyhátrány a külhonos fuvarozókkal szemben.

Azt is elvártuk a rendszertől, hogy az a közúti áru- és személyszállítás kialakult több évtizedes jellegzetességeit és szokványait, illetve a járműpark jellemzőit is figyelembe véve áttekinthető, betartható, alkalmazható és méltányos legyen a fuvarozói oldal számára.

Fontos szempontként kezeltük a képviselt tagság folyamatos és hiteles informálását, illetve az interaktív információ-áramlást is, amelynek interaktív online eszközeink, és tagi rendezvényeink során folyamatosan és maradéktalanul eleget tettünk.

A TSM jogi környezetének kialakításában az eddigi jogalkotói konstruktivitás révén minden problémakör közös gondolkodás és szakmai alapú egyeztetések tárgya volt, melyben úgy a szaktárca, mint a közút kezelője partnerséget tanúsított. Ennek a konstruktivitásnak volt példája a 2017 nyarán szervezetünk részvétele mellett elvégzett helyszíni próbamérések sorozata, és az is, hogy 2017 szeptemberében, majd októberi tagi találkozó-sorozatunk állomásain a Magyar Közút és a NÚSZ Zrt. szakemberei részt vettek és közvetlen tájékoztatást adtak a rendszer működéséről. Tagságunk így még a rendszerindítás előtt a lehető legszélesebb körben, és a leghitelesebb forrásból jutott információkhoz.

2017 őszi tagi találkozóink tapasztalatainak felhasználásával a NiT Hungary a fuvarozói szervezetek közül egyedüliként egy olyan, a rendszer hiányosságaira és a problémákra rávilágító, 20 pontból álló komplex javaslatcsomaggal támogatta a jogalkotó munkáját, amelyet nem csak álláspontunk alapjának, hanem a 2017. november 10-étől megkezdett szakmai egyeztetések alapjának, gerincének is tekinthetünk.

A szervezeti érdekérvényesítés és a szaktárcával való együttműködés eredményeképpen az év végéig keresztülment a jogalkotási folyamaton néhány olyan, általunk indítványozott jogszabály-módosítás, amelyek enyhítettek a TSM jogszabályi hátterének addigi kötöttségein. Az objektív és közigazgatási ágon történő szankcionálás tekintetében a tesztüzem 2018. május 31-ig meghosszabbításra került, a túlsúlyos járművek üzembentartói mindeddig csak tájékoztató, figyelmezető jellegű határozatokat kaptak, amelyek azonban tartalmazták a pontos, és a háttér-adatbázisokban online úton is ellenőrizhető mérési adatokat, segítséget nyújtva ezzel a vállalkozói oldalról szükséges alkalmazkodáshoz és érdekvédelmi szempontból a rendszer működésének kontrolljához és a ma megtartott egyeztetés során a szakmai érveléshez.

Az éles üzem első két hetének tapasztalatairól és a következő minisztériumi szintű egyeztetés fejleményeiről beszámolunk!

Forrás: Nit Hungary

Június 13-án a Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetsége (MLSZKSZ), üzemeltetési témájú szakmai napot szervez. Ennek keretében a logisztikai létesítményeket érintő, az üzemeltetők napi életére érdemi ráhatással bíró témákban (hatékonyság, költségcsökkentés, optimalizálás, jó megoldások stb,) lesznek előadások, gyakorlati bemutató.

Szakmai nap házigazdája: Kärcher Hungária Kft.

Cím: 1118 Budapest, Budaörsi út 62.

A június 13-i nap programját a következők mentén szervezzük:

9:30-10:00 érkezés/kezdés

10:00 – 12:00 előadások:

 • Miért érdemes professzionális tisztítási technológiákat használni, hol éri meg (számok, megoldások, esettanulmány jelleggel)? Puskás József, Kärcher Hungária Kft.
 • LED-s világítás költségtakarékos megoldásai (megoldások, számok, esettanulmány jelleggel). Breza József, Innorain Kft.
 • 500 mWh-s mini naperőművek telepítési lehetőségei lapostetős ipari épületekre - esettanulmány jelleggel, számokkal. Miért érdemes ilyen irányban gondolkodni? Madarász András, Goodwill Consulting Kft.
 • B kategóriás logisztikai létesítmények üzemeltetési kérdései, jó megoldásai. Bátori Zoltán, INDOTEK Befektetési Zrt.

12:00 – 12:30 gyakorlati bemutatók

 • különböző rendeltetésű tisztítógépek, technológiák megtekintése

12:30 – büfé ebéd a résztvevőknek

„Üzemeltetési Nap” rendezvényen való részvétel díjmentes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Részvételi szándékát az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. emailre kérjük szépen megküldeni, megjelölve a cég nevét és résztvevő személyek számát.

Visszajelzéseiket június 8-ig várjuk.

Megtisztelő részvételükre számítunk!

Üdvözlettel:

MLSZKSZ, Karcher Hungaria, INDOTEK, Innorain, Goodwill Consulting nevében

Egyeztettek az érdekképviseletek.

2018. május 23-án közúti fuvarozói érdekképviseleti szervezetként a NiT Hungary, a FUVOSZ és az MKFE, valamint a Magyar Szállítmányozók Szövetsége és Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetsége egyeztetést folytatott. Az összefogás és a tárgyalás témája a Nemzeti Tengelysúlymérő Rendszer (TSM) tesztüzemének közeledő kifutása és a közúti fuvarozókat 2018. június 1-jétől fenyegető súlyos pénzügyi szankciók veszélye volt.

A résztvevők két sarkalatos kérdésben döntöttek:

 • elengedhetetlen a TSM tesz üzemének meghosszabbítása legalább 2018. december 31-ig,
 • elengedhetetlen a korábban a Bírságrendeletben is biztosított 500 kg túlsúly és túlterhelés tolerancia érték újbóli bevezetése.

Az érdekképviseletek a két halasztást nem tűrő kérdésben írásban fordultak az illetékes tárcához, várva és remélve, hogy mielőtt bármilyen további közös lépések/fellépések megtételére sor kerülne, a megoldásra döntéshozói szinten is nyitottság mutatkozik.

Előzetes uniós felügyeletet vezetett be az EU Bizottsága 2018. április 25.-én az alumíniumtermékek behozatalára, annak érdekében, hogy minél gyorsabban és minél több statisztikai adat álljon rendelkezésre a harmadik országból érkező termékekre. A rendelkezést május 12.-től kell alkalmazni, azaz innentől csak előre kiadott felügyeleti okmány birtokában lehet kérni a szállítmányonként 2.500 kg-ot meghaladó, 7601, 7604, 7605, 7606, 7607, 7608, 7609, 7616.99 tarifaszámú termékek szabadforgalomba bocsájtását. Ez alól kivételt a Norvégiából, Izlandról és Liechtensteinből behozott áruk képeznek.

A Bizottság, a kötelezettséget előíró, 2018/640 végrehajtási rendeletében azzal indokolta az intézkedést, hogy miután az USA 2018. márciusában kiegészítő behozatali vámot szabott ki a termékekre, félő, hogy a már most is jelentős világpiaci többlet még inkább lenyomja majd az árakat az Uniós piacon. Már eddig is megfigyelhető volt, hogy az elmúlt években az Unióba irányuló alumínium behozatal nagymértékben nőtt (28%), miközben az áruérték csökkent. A helyzetet tovább nehezítette, hogy a világpiaci túlkínálat ellenére megfigyelhető egy agresszív kínai kapacitás növekedés. Többek között ennek a hatására az elmúlt 10 évben az Uniós alumíniumkohók 40%-át be kellett zárni. Fentiek miatt alapvető cél lett az USA lépését várhatóan közvetlenül követő világpiaci trendek minél gyorsabb és pontosabb elemzése.

A vámkezeléshez szükséges felügyeleti okmányt Magyarországon Budapest Főváros Kormányhivatala Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztálya adja ki, a kérelem benyújtásától számított 5 munkanapon belül. A kérelemnek többek között a beszerezni kívánt termékek megnevezését, TARIC kódját, mennyiségét és árát is tartalmaznia kell. Habár a felügyeleti okmányt a hivatal automatikusan megadja, szükséges az igényelt mennyiséget és árat kereskedelmi bizonyítékokkal (pl.: megrendelés, szerződés, számla) is alátámasztani. A felügyeleti okmány 4 hónapig érvényes, így lehetőség van több importot is egyetlen felügyeleti okmány fedezete mellett behozni.

Az adminisztratív feladatokat érdemes úgy szervezni, hogy habár a kérelmet papír alapon (személyes vagy posta) vagy elektronikusan (ÁNYK) is be lehet nyújtani, de a felügyeleti okmány minden esetben papír alapon kerül kiadásra. Mint minden ügyintézés esetén, itt is fontos figyelni arra, hogy az ügyben eljárónak legyen megfelelő meghatalmazása a különböző eljárási lépések elvégzésére (pl.: kész felügyeleti okmány átvétele). A papír alapon kiadott felügyeleti okmányt jelen gyakorlat szerint eredetiben kell benyújtani az igazgatóságoknak a szabadforgalomba bocsájtás során.

A részletekről még több információ érhető el a Kormányhivatal oldalán:

http://mkeh.gov.hu/kereskedelmi/ipari_termekek/vas

Tüske Zsuzsanna

J&J Center Kft.

12 millió forint értékű ösztöndíj 34 diák számára

A Prologis, a világ vezető logisztikai ingatlanvállalata és a Poznańi Logisztikai Iskola (WSL) bejelentette a 13. “Prologis a legjobbakért” verseny díjazottjait. A kezdeményezés célja, hogy elismerje a legambíciózusabb és legszorgalmasabb diákok eredményeit, és segítse logisztikai karrierjük előmozdítását. Idén a díjátadót a Lengyel Logisztikai Kongresszus Logisztika Gálaeseményén tartották május 23-án Poznańban.

A Poznańi Logisztikai Iskola képviselőiből, a diáktanács tagjaiból és a Prologis szakértőiből álló zsűri három kategóriában választotta ki az intézmény legkiválóbb végzős hallgatóit a 2017/2018-as tanévben:

 • A “Mesterképzés legjobb szakdolgozata” díját Szymon Setlak vehette át. “A lengyel logisztikai szolgáltatások piacának fejlődése európai uniós tagállamokkal összehasonlítva” című munkáját professzor Józef Frąś, PhD mérnök felügyelete alatt készítette.
 • Az “Alapképzés legjobb szakdolgozata” díját Aleksander Kupryjaniuk kapta. “A rádiófrekvenciás azonosítás (Radio Frequency Identification, RFID) technológiájának elemzése és alkalmazása egy meghatározott üzleti területen” című munkáját Dr. Roman Domański mérnök felügyelete alatt készítette.
 • A “Legjobb Végzős Hallgató” kategóriában Bartłomiej Sydort díjazták kimagasló tanulmányi eredményéért és az egyetemi életben való aktív részvételéért.

A nyertesek oklevelet és 300 ezer forint értékű ösztöndíjat is kaptak, amelyet a Prologis biztosított számukra. A program kezdete óta már 34 hallgató részesült elismerésben, köztük összesen több mint 12 millió forint értékű ösztöndíjat osztottak szét.

„Ez a kezdeményezés egy fontos együttműködés az egyetemi közösséggel, és biztosítja számunkra annak a lehetőségét, hogy a legjobbak legjobbjait támogathassuk. Meggyőződésem, hogy a “Prologis a legjobbakért” díjazottjai a jövőben hatással lesznek a lengyel és a globális logisztikai piacokra egyaránt, és az üzleti életben is partnereinkké válnak” – mondta Marta Tęsiorowska, a Prologis európai marketing és kommunikációs alelnöke.

A Prologis több mint 2,3 millió négyzetméternyi logisztikai és ipari területével Lengyelország vezető logisztikai ingatlanszolgáltatója (2018. március 31-i adatok alapján).

A Prologis Inc., a világ vezető logisztikai ingatlanvállalata a mai napon bejelentette, hogy megkezdte két új, összesen 25.300 négyzetméteres spekulatív épület fejlesztését a Prologis Park Bratislava területén.

A projekt részét képezi:

 • 9800 négyzetméter fejlesztése a 14. épületben, ebből 2900 négyzetméterre már előzetesen bérleti szerződést kötöttek a Blitshtein Trading vállalattal, amely Kelet-Közép-Európa két fő piacán végez élelmiszer-disztribúciós tevékenységet
 • 15.500 négyzetméter fejlesztése a 20. épületben.

„Az újabb két spekulatív épület fejlesztése összecseng a modern ipari és logisztikai helyszínek iránti töretlenül erős kereslettel Szlovákia ezen régiójában. Mindezt jól mutatja a park 97 százalékos kihasználtsága, és az a tény, hogy a 6. épület csupán két hónappal a megüresedése után bérlőre talált.” – mondta Martin Stratov, a Prologis szlovákiai bérbeadásért és fejlesztésért felelős vezetője.

A két új épület átadását követően a park összesen több, mint 386.000 négyzetméternyi logisztikai tevékenységet kiszolgáló épületből fog állni, további 58.000 négyzetméter fejlesztési potenciállal.

A Prologis Park Bratislava Szenc városától kettő, a nemzetközi reptértől 16, Pozsony központjától pedig 24 kilométerre keletre fekszik. A logisztikai ingatlanok iránti erős kereslet kielégítésének érdekében a Prologis spekulatív és built-to-suit épületekkel egyaránt bővíti a parkot, amely ideális helyszín a kelet-közép-európai régióban és Ausztriában működő vállalatok számára.

A kelet-közép-európai régióban a Prologis négy országban aktív, teljes portfóliója eléri a 4,3 millió négyzetmétert, amivel a régió vezető ipari ingatlanszolgáltatójának számít (2018. március 31-i adatok alapján).

Forrás: Prologis

Elérhetőségünk

1211 Budapest, Weiss Manfréd út 5-7.

(36) 1 266 3126

mlszksz@mlszksz.hu

(36) 1 266 3126

Hét - Pén.: 9:00 - 16:00

Hasznos linkek

ADATVÉDELEM

SiteFace Kft.

ITD Informatika Zrt.

Informatikai üzemeltetőnk:
ITD Informatika logo vektor horizontal feher 01

Hírlevél